Contract van onbepaalde duur

Bedreven in vormingswerk en gebeten door vrijwilligerswerk? Maak dan kennis met Karavaan!

Onze missie: Karavaan, blijvend onderweg. Karavaan is een nooit eindigende zoektocht. Duurzaam reizen, daar gaan we voor; in onze vorming, onze activiteiten en ons engagement.

Karavaan biedt jongvolwassenen een opleiding tot vrijwillig reisbegeleider aan.

Het is een landelijke jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Momenteel heeft Karavaan een vacature voor een voltijdse vormingsverantwoordelijke.

Jobomschrijving

Je werft, ondersteunt en enthousiasmeert de uitgebreide vrijwilligersploeg die vorming geeft.

Je doet de procesbegeleiding van de vrijwilligers en geeft constructieve feedback.

Daarnaast gaat het vooral over de organisatie en de logistiek van de vormingsweekends in functie van de tweejarige opleiding reisbegeleider binnen Karavaan.

Samen met de Stuurgroep Vorming die uit vrijwilligers bestaat, werk je de verdere visie- en beleidsontwikkeling uit. Belangrijk hierbij is om een grote betrokkenheid bij de vrijwilligers te creëren en onderhouden.

Kerntaken:

 • samenstellen, motiveren, ondersteunen en begeleiden van de vormingsploeg
 • organiseren en coördineren van de verschillende vormingsinitiatieven dit ook administratief en logistiek
 • team van vrijwilligers aansturen om de vorming inhoudelijk mee uit te werken
 • opvolgen van het opleidingstraject van kandidaatreisbegeleiders en ervaren reisbegeleiders
 • permanent ontwikkelen van een visie over vorming
 • samen met een groep vrijwilligers de verdere implementatie rond ervaringsgericht leren uitrollen voor het 2e jaar basisopleiding

Algemene taken:

 • actief participeren in de bestaande overlegorganen van Karavaan
 • meedraaien in de evenementen van Karavaan
 • Karavaan vertegenwoordigen binnen het jeugdwerk, het vormingswerk en Toerisme Vlaanderen
 • inspringen voor collega’s indien de nood of de planning dit vereist

Ter informatie: zelf vorming geven is eerder een beperkt aandeel van het takenpakket.

Profiel

Kennis en ervaring

 • je hebt ervaring met vorming geven, organiseren en coördinerenje hebt ervaring met ervaringsgericht leren
 • je hebt ervaring met vrijwilligerswerk
 • je hebt een brede, algemene kennis en je hebt een grote interesse voor duurzaam reizen en duurzaamheid
 • je hebt enkele jaren ervaring binnen een socio-culturele vereniging
 • je bent vertrouwd met de gebruikelijke computerprogramma’s (Office 365)
 • ervaring als reisbegeleider kan een pluspunt zijn maar is geen voorwaarde

Vaardigheden

 • je kan een uitgebreide vrijwilligersgroep motiveren, enthousiasmeren, coachen en ondersteunenje kan zowel individueel als in groep werken
 • je beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden
 • je brengt projecten tot een goed einde binnen de vooropgestelde deadlines, zowel wat betreft het plannen, opvolgen als evalueren van het volledige proces
 • je kan vergaderingen voorbereiden en leiden, een agenda bepalen, besluiten formuleren en synthetiseren
 • je kan zelfstandig je werk plannen, bent stressbestendig en flexibel ingesteld
 • je communiceert vlot, zowel interpersoonlijk als in groep
 • je spreekt graag en goed voor een grote groep

Attitudes

 • je bent een teamspeler en je kan vlot samenwerken met collega’s en vrijwilligers
 • je kan je vinden in de visie en missie van Karavaan
 • je werkt stipt en nauwkeurig, met oog voor detail
 • je stelt je flexibel op ten opzichte van de organisatie
 • je stelt je loyaal op ten opzichte van Karavaan vzw
 • je bent een communicatievaardige, stressbestendige, flexibele creatieveling
 • je hebt affiniteit met avontuurlijk en duurzaam reizen

Voorwaarden

 • de graad van Bachelor, bij voorkeur in een socio-culturele of pedagogische richting
 • bereid tot geregeld avond- en weekendwerk
 • bij voorkeur beschik je over een rijbewijs B

Aanbod

 • loon en arbeidsvoorwaarden volgens PC 329 B1c, relevante anciënniteit kan overgenomen worden
 • een gratis treinabonnement woon-werkverkeer
 • maaltijdcheques
 • een correcte compensatieregeling voor avond- en weekendwerk
 • afwisselende job in een boeiende omgeving
 • een prettige werkplaats vlakbij het station van Mechelen in een team van 7 personen
 • voorziene startdatum: januari 2019

Interesse?

Mail je kandidatuur naar vacature@karavaan.be en dit voor 7 december 2018.

Het onderwerp van je mail bestaat uit 'naam + voornaam - kandidatuur vormingsverantwoordelijke’. Je mail bevat twee aparte bijlages: je C.V. en motivatiebrief.

Je C.V. bevat twee verschillende referentiepersonen met telefoonnummer uit je werk en/of vrijwilligerservaring.

Op basis van de ingestuurde brieven wordt er een eerste selectie gemaakt.

Deze geselecteerden krijgen voor 10 december 2018 een uitnodiging voor de sollicitatiegesprekken die doorgaan op donderdag 13 december.

Voor meer informatie, bel Karavaan op 015/407 580 en vraag naar Gerd Vertommen.