Zo ging het Bisschoppelijk College Der Onbevlekte Ontvangenis al fietsend op inleefreis naar Bangladesh en KdG Hogeschool trekt elk jaar met enkele eerstejaars op inleefreis naar Ecuador. Karavaan verzorgde voor deze scholen een voortraject met workshops over duurzaam reizen en omgaan met interculturaliteit.

En Karavaan kan nog veel meer betekenen. Onze reisbegeleiders begeleiden de avontuurlijke Joker-reizen. Tijdens deze reizen staan duurzaamheid en contact met de locals centraal. We verkennen onze bestemming op een actieve en avontuurlijke manier. Zo een reis kunnen wij ook organiseren samen met je school.

Workshops

Een workshop duurt 1 dagdeel: een voormiddag, namiddag of avond. Minstens twee en maximaal vier uur. Komen we de workshop geven tijdens de schooluren? Dan vragen we een vergoeding van € 100 en een transportvergoeding. Richten we de workshop na de schooluren in? Dan geven we de workshop gratis! We hebben al heel wat ervaring met workshops rond duurzaam reizen. Hebben je een speciale nood? Dan bekijken we dat graag even met je!

De reis begeleiden

Ofwel organiseer en begeleid je als school de reis zelf. Ofwel nemen je een Karavaan-begeleider onder de arm. Onze reisbegeleiders hebben een intensieve tweejarige opleiding tot reisbegeleider gevolgd. Daar kregen ze onder andere vorming over groepsdynamica, reisorganisatie, conflicthantering, continentenvorming, enz.

Als onze begeleiders een Joker-reis begeleiden zijn ze zelf verantwoordelijk voor de volledige organisatie van de reis. Karavaan is trots op haar reisbegeleiders en vertrouwt erop dat haar begeleiders samen met je school een inleefreis kan organiseren!